Race Archive of 2018

SL Spot Name Race Date Show
1 Chakoria 2018-12-22 Show
2 Chottogram 2018-12-14 Show
3 Mirsharai 2018-12-08 Show
4 Sonaimuri 2018-12-01 Show
5 Sonaimuri 2018-11-24 Show
6 Teknaf(Kathir Matha) 2018-03-10 Show
7 Chakaria 2018-03-03 Show
8 Chittagong 2018-02-24 Show
9 Mirsarai 2018-02-17 Show
10 Chowmuhani 2018-02-10 Show
11 Chowmuhani 2018-02-03 Show